Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web casino-tructuyenuytin.top trước khi tiếp tục truy cập hoặc sử dụng trang web. Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào, xin vui lòng ngừng truy cập hoặc sử dụng trang web ngay lập tức.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các nội dung trên trang web casino-tructuyenuytin.top, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, biểu đồ, biểu tượng, logo, được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Mọi việc sao chép, phân phối, chỉnh sửa hoặc sử dụng các nội dung này mà không có sự cho phép từ chúng tôi là vi phạm luật bản quyền.

Mọi thông tin cung cấp bởi người dùng trên trang web cũng thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi và có thể được sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, phân phối hoặc công bố theo ý của chúng tôi.

  • Bạn không được sao chép, phân phối, chỉnh sửa hoặc sử dụng bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi mà không có sự cho phép từ chúng tôi.

2. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

Bạn phải tuân thủ các quy định sau đây khi sử dụng trang web casino-tructuyenuytin.top:

- Không vi phạm bất kỳ luật pháp hiện hành nào.

- Không sử dụng trang web để thực hiện bất kỳ hành vi gian lận, xâm phạm quyền riêng tư, lừa đảo, quấy rối hoặc bất kỳ hành vi gây hại nào khác.

- Không tải lên, gửi đi hoặc chia sẻ bất kỳ nội dung vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc quyền tương tự nào.

  • Bạn sẽ chịu trách nhiệm pháp lý đầy đủ cho bất kỳ hành vi vi phạm các quy định trên.

3. Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật hoặc chấm dứt các điều khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục truy cập hoặc sử dụng trang web sau khi thay đổi có nghĩa là bạn chấp nhận các thay đổi này. Chúng tôi cũng có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng hoạt động của trang web mà không cần thông báo trước.

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc thay đổi hoặc chấm dứt trang web.