Chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ email, địa chỉ IP và thông tin khi bạn đăng ký tài khoản hoặc gửi thông tin liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin tự động khi bạn truy cập vào trang web, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập và các trang bạn đã xem.

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và duy trì trang web, để liên hệ với bạn và cung cấp thông tin mà bạn yêu cầu từ chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web.

Chúng tôi không bán, chia sẻ hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu của luật pháp. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của chúng tôi, hoặc bảo vệ an toàn của người dùng.

3. Quyền riêng tư của trẻ em

Trang web này không nhắm đến trẻ em dưới 13 tuổi và không thu thập một cách có chủ ý thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ thông tin cá nhân nào thuộc về một trẻ em dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ xoá ngay lập tức thông tin đó khỏi hệ thống của chúng tôi.

  • Điều 1: Trưng bày thông tin cá nhân
  • Điều 2: Quyền chấm dứt việc sử dụng thông tin
  • Điều 3: Quyền chỉnh sửa thông tin cá nhân
  • Điều 4: Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]

4. Sự thay đổi chính sách

Chúng tôi có quyền cập nhật chính sách quyền riêng tư này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được đăng tải trên trang web và áp dụng ngay khi được đăng tải. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bạn đồng ý với chính sách quyền riêng tư mới.